Motioner

Här nedan visas pågående motioner.

Först läggs en motion upp i PÅGÅENDE.
När Kommunfullmäktige har tagit beslut flyttas motionen från PÅGÅENDE till ARKIV.

Arkiv
 • Fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka

  Det har kommit till vår kännedom att det under en längre tid har förts diskussioner och långt gående planer på att det skall byggas ytterligare två spår genom centrala Kungsbacka. Spår som är avsedda för höghastighetståg och farligt gods. Vi är förvånade över hur dåligt våra kommuninnevånare har informerats eller blivit delaktiga om detta. En händelse som sannolikt kan bli det största som har hänt i Kungsbacka sedan branden 1843. Vi vill att så många som möjligt skall få chansen att vara med och ge sin syn på om vi skall tillåta detta och i så fall hur det skall lösas.

  Läs mer
 • Kunder som kallas brukare

  Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då:

  När jag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet ”brukare” blev jag bestört!

  För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder.

  Läs mer
 • Pensionärers möjlighet att äta skollunch

  Den sociala kontakten, samvaron tillsammans med andra människor, är av största vikt för välbefinnandet.

  Maten har en central roll för oss alla. För pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social samvaro vill vi undersöka om och i så fall hur vi kan erbjuda våra pensionärer möjligheten att få äta skollunch.

  Att få äta skollunch tillsammans med barnen är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare så är skolmaten både god och näringsrik.

  Läs mer
 • Beträffande Kungsbacka torg

  Nämnden för Teknik har på styrelsemöte 2022-03-23 i §32 beslutat att förändra torgets södra del och bland annat ta bort alla parkeringsplatser förutom Hcp- platserna. Ett förslag som arbetats fram av tjänstemän på Teknik och beslutats av nämndens nio ledamöter. När jag stämmer av med verksamheter som fungerar runt torget och sannolikt är beroende av vad torget har att erbjuda, får jag till min stora förvåning som svar: Ingen har blivit tillfrågad. Vi vet inte om och i så fall hur verksamheterna runt torget, Hemköp, Kyrkan, Butiker, Restauranger, 2 utlämningsställe för paket mm. kommer att påverkas när parkeringsplatserna försvinner. Vidare så är det allas ”vårat torg” dvs. alla vi över 85 000 som bor i kommunen. Med all respekt för de fåtal som har arbetat med frågan så här långt, så tycker partiet Kungsbackaborna att man skall ge så många som möjligt chansen att komma till tals. Hur vill du att ”Vårat torg” skall utformas?

  Läs mer
 • Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus

  Kungsbackaborna (Kb) önskar att Region Halland bygger ett helt nytt sjukhus i Kungsbacka och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: - att kommunen omgående kontaktar Region Halland och ber dom i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten) - att, Region Halland vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten.

  Läs mer
 • Frivillig fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter

  Frivillig fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter. Skälet till detta är att partiet Kungsbackaborna vill, så långt som det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer: kunder, elever, medborgare och medarbetare. Motionen avser redan anställda samt vid nyanställning.

  Läs mer
 • Betr. Kungsbacka Torg

  När kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen fr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med "Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan snabbt.

  Läs mer
 • Marknadsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an

  Marknsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 iriktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen menföre Rolfsån. Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar,mässor m.m. och andra event/budskap eller info Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotboll, ishallenoch simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter

  Läs mer
 • Kungsbackaborna och nästa budget

  Kungsbackaborna ställer sig bakom alliansens budget med nedanstående tilläggsamt att skattesatsenskall ligga kvar oförändrad under 2022.

  Läs mer
 • Inrätta ett forum som kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

  Inrätta ett forum som kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

  Läs mer

Dela med dina vänner