Motioner

Här nedan visas pågående motioner.

Först läggs en motion upp i PÅGÅENDE.
När Kommunfullmäktige har tagit beslut flyttas motionen från PÅGÅENDE till ARKIV.

Arkiv
 • Färdtjänstresor

  Kungsbackaborna yrkar att: Teknik snarast möjligt åter tar på sig ansvaret att i god tid före giltighetstidens utgång, påminna våra kunder att det är hög tid att förnya färdtjänstbeviset. Allt för att de skall slippa få vetskapen först när de skall nyttja färdtjänsten och inte får åka för de saknar giltigt bevis.

  Läs mer
 • Gratis busskort till barn och ungdomar

  Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”.

  Läs mer
 • Gratis gymkort till 65+

  Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”.

  Läs mer
 • Ungdomsbostäder

  Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”.

  Läs mer
 • Omsorg för funktionshindrade i Kungsbacka Kommun

  Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”.

  Läs mer
 • Varm mat till Hemtjänsttagarna

  Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”.

  Läs mer
 • Fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka

  Det har kommit till vår kännedom att det under en längre tid har förts diskussioner och långt gående planer på att det skall byggas ytterligare två spår genom centrala Kungsbacka. Spår som är avsedda för höghastighetståg och farligt gods. Vi är förvånade över hur dåligt våra kommuninnevånare har informerats eller blivit delaktiga om detta. En händelse som sannolikt kan bli det största som har hänt i Kungsbacka sedan branden 1843. Vi vill att så många som möjligt skall få chansen att vara med och ge sin syn på om vi skall tillåta detta och i så fall hur det skall lösas.

  Läs mer
 • Kunder som kallas brukare

  Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då:

  När jag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet ”brukare” blev jag bestört!

  För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder.

  Läs mer
 • Pensionärers möjlighet att äta skollunch

  Den sociala kontakten, samvaron tillsammans med andra människor, är av största vikt för välbefinnandet.

  Maten har en central roll för oss alla. För pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social samvaro vill vi undersöka om och i så fall hur vi kan erbjuda våra pensionärer möjligheten att få äta skollunch.

  Att få äta skollunch tillsammans med barnen är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare så är skolmaten både god och näringsrik.

  Läs mer
 • Beträffande Kungsbacka torg

  Nämnden för Teknik har på styrelsemöte 2022-03-23 i §32 beslutat att förändra torgets södra del och bland annat ta bort alla parkeringsplatser förutom Hcp- platserna. Ett förslag som arbetats fram av tjänstemän på Teknik och beslutats av nämndens nio ledamöter. När jag stämmer av med verksamheter som fungerar runt torget och sannolikt är beroende av vad torget har att erbjuda, får jag till min stora förvåning som svar: Ingen har blivit tillfrågad. Vi vet inte om och i så fall hur verksamheterna runt torget, Hemköp, Kyrkan, Butiker, Restauranger, 2 utlämningsställe för paket mm. kommer att påverkas när parkeringsplatserna försvinner. Vidare så är det allas ”vårat torg” dvs. alla vi över 85 000 som bor i kommunen. Med all respekt för de fåtal som har arbetat med frågan så här långt, så tycker partiet Kungsbackaborna att man skall ge så många som möjligt chansen att komma till tals. Hur vill du att ”Vårat torg” skall utformas?

  Läs mer

Dela med dina vänner