Färdtjänstresor

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka

Vi har fått ta del av en mängd olika klagomål på hur kommunen har organiserat sin uppdatering/omprövning av rätt till färdtjänstresor. Färdtjänstbevis skall i regel förnyas/omprövas vart tredje år. Varje bevis har ett unikt giltighetsdatum dvs. sista dagen som innehavaren har rätt att resa. Man behöver ju inte vara funktionshindrad för att inse hur lätt det kan vara att inte ha koll på ett giltighetsdatum som går ut 3 år efter man fick beviset.

Tidigare kontaktade Teknik alla som har färdtjänstbevis och påminde att det var dags att komma in med ansökan om förnyelse av detta. Teknik upphörde med denna omtanke/service och ansåg att nu skall dessa kunder själva komma ihåg att det har gått tre år och att det är dags att för förnyelse. Något som för många är dömt att misslyckas. Varför man upphörde med denna omtanke kan vän av ordning undra. Hur svårt kan det vara för Teknik, i denna digitaliserade värld, att registrera att någon har bevis och hur länge det är giltigt, samt att vi får info i god tid när det är dags att påminna innehavaren vad som gäller.

Ryktet säger att detta beslut inte bara har blivit problem för färdtjänstinnehavarna utan inneburit att personalen på Teknik har fått ovanlig många fler och ibland otrevliga telefonsamtal efter att Teknik gjorde ändringen.

Kungsbackaborna yrkar att:

Teknik snarast möjligt åter tar på sig ansvaret att i god tid före giltighetstidens utgång, påminna våra kunder att det är hög tid att förnya färdtjänstbeviset. Allt för att de skall slippa få vetskapen först när de skall nyttja färdtjänsten och inte får åka för de saknar giltigt bevis. Kanske avsikten med resan var en bokad tid för läkarbesök eller dylikt

………………………………………

Roger Larsson (Kb)
Janne Heimbrand (Kb)

Dela med dina vänner