Våra förtroendevalda/Styrelsen

Kungsbackaborna har förtroendevalda representanter i Kommunfullmäktige.

Välkommen att kontakta lämplig representant om Du har frågor, vill framföra synpunkter, eller har tankar och idéer.

Mats Ståhlberg

Ordförande

Ersättare i Fullmäktige

mats.stahlberg@kungsbackaborna.se
070-5293651

Christer Perfjell Springstrike

Vice ordförande

Ersättare i Fullmäktige

perfjell@kungsbackaborna.se
0761012775

Janne Heimbrand

Ledamot

Ledamot i Fullmäktige

jan.heimbrand@kungsbackaborna.se
0701434373

Susanne Lundin

Ledamot

susanne.lundin@kungsbackaborna.se
070-2718121

Ann Person

Ledamot, kassör

ann.person@kungsbackaborna.se
073-6552128

Carin Selerud Wiberg

Ledamot

carin.wiberg@kungsbackaborna.se
076-5173800

Ulf Hellgesson

Ledamot

ulf.hellgesson@kungsbackaborna.se
070-6651444

Roger Larsson

Heders Ordförande
Ledamot i fullmäktige
Gruppledare för Kungsbackaborna
Adjungerad till styrelsen

roger.larsson@kungsbackaborna.se
070-521 39 14

Sven Rahm

Kanslichef
Adjungerad till styrelsen

sven.rahm@kungsbackaborna.se
070-7721181

Lars Jönsson

Adjungerad till styrelsen

lars.jonsson@kungsbackaborna.se
070-5466909

Leif Gullvert

Adjungerad till styrelsen
Ledamot Valnämnden

leif.gullvert@kungsbackaborna.se
070-964 68 80

Kent Isaksson

Adjungerad till styrelsen
Ersättare Valnämnden

kent.isaksson@kungsbackaborna.se
0707-181806

Patrik Gustavsson

Adjungerad till styrelsen

patrik.gustavsson@kungsbackaborna.se
070-3100202

Dela med dina vänner