Våra förtroendevalda/Styrelsen

Kungsbackaborna har förtroendevalda representanter i Kommunfullmäktige.

Välkommen att kontakta lämplig representant om Du har frågor, vill framföra synpunkter, eller har tankar och idéer.

Mats Ståhlberg

Ordförande

Ersättare i Fullmäktige

mats.stahlberg@kungsbackaborna.se
070-5293651

Christer Perfjell Springstrike

Vice ordförande

Ersättare i Fullmäktige

perfjell@kungsbackaborna.se
0761012775

Sven Rahm

Kassör

sven.rahm@kungsbackaborna.se
070-7721181

Susanne Lundin

Ledamot

susanne.lundin@kungsbackaborna.se
070-2718121

Janne Heimbrand

Ledamot

Ordinarie ledamot i Fullmäktige

jan.heimbrand@kungsbackaborna.se
0701434373

Ulf Hellgesson

Ledamot

ulf.hellgesson@kungsbackaborna.se
070-6651444

Lars Jönsson

Suppleant, Vice Kassör

lars.jonsson@kungsbackaborna.se
070-5466909

Roger Larsson

Mentor till styrelsen

Heders Ordförande

Gruppledare för Kungsbackaborna
Ordinarie Ledamot i Kommunfullmäktige

roger.larsson@kungsbackaborna.se
070-521 39 14

Leif Gullvert

Mentor till styrelsen

Ordinarie ledamot Valnämnden

leif.gullvert@kungsbackaborna.se
070-964 68 80

Kent Isaksson

Mentor till styrelsen

Ersättare Valnämnden

kent.isaksson@kungsbackaborna.se
0707-181806

Dela med dina vänner