Varm mat till Hemtjänsttagarna

Varm mat till Hemtjänsttagarna

Inledningsvis så är det en gåta för oss i partiet att kommunen inte har en levande budget. När vi beslutat om budget för nästkommande år så ligger den fast tills resultatet kommer i bokslutet året efter. Under budgetåret redovisas prognoser på förväntat utfall. Ingen reaktion över resultatet. I alla fall inte när det som redovisas är positivt. Bokslut för 2021 blev c:a 400 miljoner bättre än budget och 2022 förväntas bli mer än 600 miljoner bättre än budget dvs. över i miljard bättre än budget på två år. Ingen reagerar under tiden och ställer sig frågan ”Om detta varit känt när vi beslutade om den aktuella budgeten, hade vi då tagit de beslut vi tog”. I en slutrapport från Vård & Omsorg inför deras beslut om budget 2020, kan man bland annat läsa:

Kungsbacka kommuns skatteintäkter minskar. Utifrån detta så behöver nämnden för Vård & Omsorg effektivisera sin verksamhet med 24 miljoner för kommande budgetår (2020).  I detta arbete, att möjliggöra en effektivisering (besparing), kom förslaget att sluta leverera varm mat till våra hemtjänsttagare och i stället leverera kall mat en gång i veckan. Allt för att spara pengar. Ett sparande som leder till ökad vinst för kommunen som hemtjänsttagarna får bidraga till.

Leverans av varm mat dagligen handlar inte bara om maten. Det blir ett avbrott i hemtjänsttagarens ensamhet samtidigt som personalen kan vara behjälplig och notera om allt står rätt till.

Vi har inte gjort någon vetenskaplig utredning om detta men har tillräcklig information och kunskap om vad dom vill som berörs av beslutet, samt att vi i nuläget inte har några ekonomiska problem.

Kungsbackaborna yrkar att:

Kungsbacka kommun omgående avbryter förberedelsearbetet med att införa leverans av kall mat till våra hemtjänsttagare. Finns det möjlighet till att effektivisera leveranserna av varm mat så har vi inga synpunkter på det, bara det inte blir sämre för dem det gäller. Vi har ej heller några synpunkter på att vi inför möjligheten till leverans av kall mat en gång i veckan om det mot all förmodan finns någon hemtjänsttagare som vill ha det. Vad vi än gör så skall det ske på hemtjänsttagarens villkor. Det är dom värda och i nuläget har vi råd med det.

………………………………………………..

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner