Fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka

Det har kommit till vår kännedom att det under en längre tid har förts diskussioner och långt gående planer på att det skall byggas ytterligare två spår genom centrala Kungsbacka. Spår som är avsedda för höghastighetståg och farligt gods. Vi är förvånade över hur dåligt våra kommuninnevånare har informerats eller blivit delaktiga om detta. En händelse som sannolikt kan bli det största som har hänt i Kungsbacka sedan branden 1843. Vi vill att så många som möjligt skall få chansen att vara med och ge sin syn på om vi skall tillåta detta och i så fall hur det skall lösas.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att vi omgående bildar en arbetsgrupp med representanter från de etablerade partierna i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp som har i uppdrag att lägga örat på rälsen och följa utvecklingen. Vid behov skall de informera och diskutera med våra kommuninnevånare under rubriken ” Skall vi ha ytterligare två spår genom centrala Kungsbacka och i så fall var skall de gå.

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner