Kunder som kallas brukare

Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då:

När jag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet ”brukare” blev jag bestört!

För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder.

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina kunder inom Äldreomsorgen/Vård & Omsorg för just det de är; KUNDER/BOENDE!

Kunderna betalar för de tjänster de är i behov av. En av mina första frågor i nämnden var om vi inte kunde ändra benämningen brukare till kunder?

Jag hör efter ca 1 år i nämnden att man fortfarande använder brukare då man i olika sammanhang talar/skriver om de som på något sätt är i behov av våra tjänster.

SKL gjorde en undersökning 2011 där de kom fram till;
Ser man ”brukaren” som kund blir detta en framgångsfaktor!

 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta
att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen Våra Kunder

Kungsbacka 2016-06-06  Nytt försök 2022-05-10

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner