Ungdomsbostäder

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka                            2022-09-15

Ungdomsbostäder                                 

Bristen på hyresrätter i Kungsbacka kommun är ett faktum, oavsett hur man frågar vad innevånarna önskar sig. Att bygga nya, hållbara och billiga hyresrätter för ungdomar är en av sakerna som Kungsbackaborna sedan 2000 motionerad till KF om. I nuläget står hela 6500 personer i bostadskö i Kungsbacka, och knappt 1000 av dem är ungdomar i åldrarna 18–25 år. Det är en ohållbar situation för dessa ungdomar.

Att flytta hemifrån är en naturlig del av alla ungdomars liv. Men på grund av långa bostadsköer och skenande bostadspriser, är det tyvärr långt ifrån verklighet för många. Vi vill att ungdomar ska få en möjlighet att flytta hemifrån, utan att behöva lämna Kungsbacka.

Under 2026 kommer dessutom den nya Västlänken att vara färdig, vilket innebär en snabb och effektiv resväg mellan Kungsbacka station och Göteborgs Universitet. På grund av den effektiviserade resvägen kan Kungsbacka bli en levande studentstad och få en helt ny stadsmiljö – förutsatt det finns bostäder för studenterna såklart. I ett växande samhälle nära rikets näst största stad är det rimligt att man får en bostad inom 3 år. För ungdomar skall det finnas ett större utbud av lediga lägenheter.

Kungsbackaborna yrkar därför

-att kommunen skall sätta upp som mål att i framtiden planlägga små billigare lägenheter i enklare utföranden och standard i de nya bostadsområden som planläggs. Det skall innehålla gemensamma funktioner för hyresgästerna tex tvätt, uppehållsrum och kök. Det är önskvärt att Kungsbacka får ett studentcampus i nära anslutning till kommunikationer och gärna införlivade i de områden som skall exploateras.

…………………………………………….

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner