Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka

Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden samt våra arenor och idrottshallar gör Kungsbacka till såväl en handelsstad som en stad för stora arrangemang inom idrott och kultur. Snart har vi även en ny arena som kommer att generera en ökning till besöksnäringen. Detta lockar såväl dagsbesökare samt de som vill stanna lite längre. För de som vill stanna längre och besöka butiker, restauranger, olika utflyktsmål eller deltaga i någon av alla de cuper och events som våra duktiga föreningar arrangerar så är det ett relativt begränsat utbud av övernattningsmöjligheter.                                       

Man räknar med att 20,000 besökare till Aranäs Open och Tölö Cupen, lågt räknat spenderar de, 250 kr/dag. Gothia Cup med 5000 besökare i Kungsbacka, omsätter ca en halv miljard totalt på 7 dagar i Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Alingsås!

Det saknas uppställningsplatser och det är gynnsamt att besökare spenderar mer tid i kommunen, därför måste utbudet av övernattningsmöjligheter ökas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning behöver Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Lämplig placering av sådan uppställningsplats skulle kunna vara området som förut i folkmun kallades ”Beverly Hills”, nordöstra hörnet av Kungsbacka 6:1, mittemot Kungsbacka Bowlingcenter. Områdets närhet till centralorten och dess utbud av varor och tjänster inom gångavstånd gör det lämpligt. Ett plus är även idag tillgängliga kommunikationer, såsom buss och tåg.  Området har av olika skäl inte blivit exploaterat och i avvaktan på beslut är en uppställningsplats relativt enkelt och inte så kostsam att vare sig anlägga eller ta bort om stadsutvecklingen så kräver. Nu borttagna byggnader borde ju haft tillgång till både vatten och avlopp samt el.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta:  

att fullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på det nordöstra hörnet av Kungsbacka 6:1 eller annan central plats.

………………………………………

Roger Larsson (Kb)
Janne Heimbrand (Kb)

Dela med dina vänner