Gratis gymkort till 65+

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka                            2022-09-15

Gratis gymkort till 65+

Träning för äldre? En gång rekommenderades mest lunga promenader och frisk luft. Ny forskning visar att tuff styrketräning gör mest nytta – och att en otränad 80-åring snabbt kan ta igen tjugo års muskelförlust. Medellivslängden ökar snabbt, både i Sverige och världen. Det har i sin tur gjort politiker i världens rika länder akut medvetna om vikten av att hålla sina äldre så friska det bara går – dels för att bevara deras livskvalitet, men också för att om möjligt hålla vårdens kostnadsökning på en rimlig nivå.

I Kungsbacka finns ett rikligt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det ligger i allas intresse att fritiden fylls med meningsfulla aktiviteter. Under senare år har folkhälsoperspektivet lyfts fram därför har breddidrotten, som också är en stor del av idrottsföreningarnas verksamhet, fått en ökad betydelse. God folkhälsa skapar bara vinnare både för individen och samhället. Hushållens fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god hälsa för medborgarna och är därför i ett långsiktigt perspektiv viktig också för samhällsekonomin.

Kommunens blivande multiarena och nya badhuset är exempel på partiet Kungsbackabornas målmedvetna delaktighet, arbete och strävan för ett rikligt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter för en bättre folkhälsa.

Den äldre generationen har starkt bidragit till att ”bygga” Kungsbacka kommun, varför Kungsbackaborna anser det vara kommunens skyldighet att ge de äldre en så TRYGG & SKÖN ålderdom som möjligt.

När man är gammal bör man inte träna intensivt”                                       I Världshälsoorganisationens rekommendationer för hur vi bör röra på oss finns inga särskilda råd för äldre, utan råden är desamma som för unga: Konditionsträning 75 till 150 minuter i veckan samt hård muskelträning två till tre gånger. Komma upp i puls är inte farligt bara för att man är gammal. Men givetvis måste man anpassa träningen efter vad kroppen klarar av. Har man hjärtsjukdom, skall man vara försiktig med att köra maxinsatser för hjärtat.

 ”Man kan inte bygga muskler efter en viss ålder”

– Det är inte sant, vilket man har sett i omfattande studier, säger professor Michail Tonkonogi. I sin bok ”Senior power” beskriver han att muskelstyrkan kan öka med upp till 150 procent hos äldre som börjar träna.                                                                                                                     – Taket ligger förmodligen lägre än hos en ung person. Det går inte att träna upp en gammal person till OS-mästare, men den äldres styrka kommer att utvecklas lika snabbt som den yngres.

För äldre finns en mängd anledningar att träna hård styrketräning i den mån man klarar av det då det minskar risken för hjärtinfarkt, blodpropp, demens, åldersdiabetes och depression. Det är extra viktigt för äldre att få tillgång till anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt. Med en god hälsa, förbättras livskvalitén och individen slipper köa för sjukvård eller spendera tid på vårdcentralen. Träffpunkter skall finnas i kommunens olika delar.

Kungsbackaborna yrkar att:

  • Kungsbacka kommun erbjuder fria gymkort till alla mantalsskrivna Kungsbackabor som har fyllt 65, på samma sätt som kommunen har frikort för Västtrafik, region 2.

———————-                                                    ——————————

Roger Larsson                                                         Lars Ståhlberg

Dela med dina vänner