Motioner –  ARKIV

Här nedan visas arkiverade motioner.

Först läggs en motion upp i PÅGÅENDE.
När Kommunfullmäktige har tagit beslut flyttas motionen från PÅGÅENDE till ARKIV.

 • Kvinnojouren Motion för snabbehandling

  Kvinnojouren i Kungsbacka har en osäker ekonomisk situation för andra hälften av 2020. Positivt beslut av ansökan om statligt bidrag med anledning av rådande pandemier skulle rädda ekonomin för resterande delen av 2020. Kungsbackaborna vill att kommunen beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på Kr.400 000: - Ett bidrag som ekonomiskt tryggar verksamheten för resten av år 2020

  Läs mer
 • Emballering av hushållsavfall

  För att få en rättvisare och miljömässigt likartad hantering avemballeringen av avfall, så anser Kungsbackaborna att kommunenskall tillhandahålla lämpliga gratispåsar för det gröna kärlet, påsamma sätt som man gör för dem som sorterar matavfall i det brunakärlet.

  Läs mer
 • Kvinnojouren i Kungsbacka

  Kungsbackaborna yrkar att: Kvinnojouren i Kungsbacka får bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 2021, som finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för Kommunstyrelsen. Bidraget villkoras med att om föreningen får bidrag/stöd från annat håll skall samma belopp betalas tillbaka till kommunen.

  Läs mer
 • Jyckens hunddagis

  Alla pratar om att man vill behålla Jyckens hunddagis, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Jyckens hunddagis skall ha fortsatt verksamhet och hur det skall finansieras. Läs mer

  Läs mer
 • Personliga ombuden

  Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras.

  Läs mer
 • Kungsbackaborna yrkar på muddring av Kungsbacka-ån.

  Kungsbacka-ån har inte muddrats sedan 1975, trots att ån borde muddras regelbundet! Det är verkligen dags nu, 42 år senare!

  Läs mer
 • Pensionärsråd

  Kungsbackaborna yrkar på framtagande av förslag för ett Pensionärsråd i Kungsbacka.

  Läs mer
 • Serveringskiosken på Kungsbacka torg

  Kungsbackaborna föreslår att serveringskiosken flyttas till Borgmästareplatsen.

  Läs mer
 • Fossilfritt Kungsbacka

  Kungsbackaborna vill ha en plan för ett fossilfritt Kungsbacka 2025.

  Läs mer
 • Skolorganisationen

  Kungsbackaborna yrkar på förändring av skolorganistation.

  Läs mer

Dela med dina vänner