Personliga ombuden

Betr.: Personliga ombuden

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte ställa sig bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns till för, nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Kungsbackaborna har inte någon färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. Detta utan hänsyn tagen till vem som har ställt frågan.

Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras. Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för Personliga ombuden. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning.

Kungsbackaborna yrkar att:
Personliga ombuden skall bibehållas och att verksamhetsåret 2021 (Kr 600 000) finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för

Kommunstyrelsen. 2020-10-06

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner