Kvinnojouren i Kungsbacka

Betr.: Kvinnojouren i Kungsbacka

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte ställa sig bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns till för, nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Kungsbackaborna har inte någon färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan.

Detta utan hänsyn tagen till vem som har ställt frågan. Alla pratar om att man vill behålla Kvinnojouren i Kungsbacka, men ingen ser till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om bidrag till Kvinnojouren i Kungsbacka och hur det skall finansieras. Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för Kvinnojouren i Kungsbacka. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning.

Kungsbackaborna yrkar att:
Kvinnojouren i Kungsbacka får bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 2021, som finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för Kommunstyrelsen. Bidraget villkoras med att om föreningen får bidrag/stöd från annat håll skall samma belopp betalas tillbaka till kommunen.

20-10-06

Roger Larsson (Kb) ‍

Dela med dina vänner