Skolorganisationen

K‍ungsbackaborna yrkar:

  • ‍att Nämnden för Förskola & Grundskola och Nämnden för Gymnasieskola & Vuxenutbildning slås ihop till en skolnämnd med uppgift att vidtaga de åtgärder som behövs för att alla elever skall nå de nationella målen och/eller de egna specifika målen.
  • ‍att varje skola skall ha en rektor med totalt och odelat ansvar inför denna skolnämnd.
  • ‍att skolorna skall bedriva som kommunala intraprenad-skolor eller friskolor med kommunen som huvudman.

‍Kungsbacka 2015-10-12

‍Kungsbackaborna
Mikael Neuman
Björn Johansson

Dela med dina vänner