Pensionärsråd

För ett antal år sedan valde kommunen att lägga ner dåvarande Pensionärsrådet. Detta bestod av representanter från kommunen och olika pensionärsföreningar. Det uppfattades från föreningslivet som att man var en del av kommunens planering, och på så sätt kände sig delaktiga i kommande beslut.

Sedan nedläggningen har kunskapen, eller rättare sagt okunskapen, hos kommunen ökat. Bristen på äldreboende, nedläggning av äldreboendet på Furubergsvägen och nu senast nedläggning av välbehövliga Träffpunkter är bara några exempel. Kommunen står inför ökade utmaningar inom en 10-årsperiod när det gäller äldrefrågor, boende, omsorg med mera, med tanke på att gruppen 65+ kommer att öka kraftigt under denna period.

För att ge politiker och berörda tjänstemän möjlighet att ta del av pensionärernas kunnande och erfarenhet, vill vi att det inrättas ett Pensionärsråd. Hur det skall göras tar vi inte ställning till, utan bara att det skall göras. Vi utgår ifrån att representanter från kommunen och berörda föreningar gemensamt kan arbeta fram ett förslag, som senare kan beslutas om i kommunfullmäktige.

 

Kungsbackaborna yrkar:

  • att Kungsbacka kommun ger Kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda parter arbeta fram ett förslag på Reglemente för Kungsbacka kommuns Pensionärsråd för att snarast möjligt redovisas till kommunfullmäktige för beslut.

Kungsbacka 2017-05-09

Kungsbackaborna
Roger Larsson

Dela med dina vänner