Kvinnojouren Motion för snabbehandling

Kommunfullmäktige 2020-06-19

Motion försnabbehandling

 

Kvinnojouren i Kungsbacka har en osäker ekonomisk situation för andra hälften av 2020. Positivt beslut av ansökan om statligt bidrag med anledning av rådande pandemier skulle rädda ekonomin för resterande delen av 2020. Osäkerhet råder om det kommer att bifallas, beloppets storlek och när det kommer att utbetalas vid positivt beslut. Kungsbackaborna vill att kommunen beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på Kr.400 000: – Ett bidrag som ekonomiskt tryggar verksamheten för resten av år 2020 och som skall villkoras med att om föreningen får statligt bidrag skall samma belopp betalas tillbaka tillkommunen. Yrkandet blir:

-att kommunen snabbehandlar motionen och bifaller ett bidrag på Kr. 400 000 till Kvinnojouren i Kungsbacka som villkoras enligt ovan

 

RogerLarsson

Kungsbackaborna (Kb)

Dela med dina vänner