Fossilfritt Kungsbacka

Vi har nåtts av budskapet att ett flertal större städer som Paris, Madrid, Aten, Mexico City, med flera, avser förbjuda dieseldrivna fordon till år 2025.
Vidare ligger det på Transportstyrelsens bord att införa två nya miljözoner, vilket innebär att endast eldrivna fordon får framföras i våra större städer. Med elfordon menas fordon framdrivna med elmotorer, vilka förses med el från batterier eller vätgas.

Kungsbackaborna yrkar:

  • ‍att kommunen skyndsamt skall framlägga en plan för ”Fossilfritt Kungsbacka”, där alla alternativ för framdrivning av kommunens fordon, samt dess underleverantörer, skall medtagas, inte minst kvävgas.
  • ‍att lokalt tillverkad energi skall premieras.
  • ‍att tillse att upprättande av infrastruktur underlättas både vad avser laddstolpar samt vätgasstationer.
  • ‍att kommunen skall verka som föredöme och utvärdera både batteridrivna fordon samt vätgasfordon.
  • ‍att samtliga fordon som nyanskaffas av Kungsbacka kommun och dess underleverantörer skall vara fossilfria senast utgången 2018.

K‍ungsbacka 2017-02-06

Kungsbackaborna
Mikael Neuman

Dela med dina vänner