Emballering av hushållsavfall

I Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun kan man under rubriken Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt § 16 bland annat läsa ”Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.” Det finns många sätt att leva upp till ställda krav.

Lösningen för många har varit att köpa bärkasse när man handlar för att senare använda den som soppåse. När nu dessa påsar har blivit ”uppskattade” på flera sätt och anklagade för att vara en stor del i miljödebatten blir ju skattehöjningen en indirekt höjning av renhållningstaxan för personer som löser sina problem på detta sätt, samtidigt som dom kan känna sig vara en bärkassens miljöbelastare. För att få en rättvisare och miljömässigt likartad hantering av emballeringen av avfall, så anser Kungsbackaborna att kommunen skall tillhandahålla lämpliga gratispåsar för det gröna kärlet, på samma sätt som man gör för dem som sorterar matavfall i det bruna kärlet.

Yrkandet blir -att kommunen tillhandahåller gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som gröna behållaren är avsedd för.

2019-11-05

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner