Turismen, Innerstaden och Kultur

‍Vi tror på att öka den kommersiella turismen och att satsa ännu mer på köpstarka barnfamiljer och utländska besökare. Strategiskt finns shopping redan på Kungsmässan och Hede Fashion Outlet, medan innerstaden har potential att utvecklas till att bli en riktig pärla.
Kungsbacka ska vara ett givet alternativ för övernattning, både för besökare till Kungsbacka, till Göteborg, och för förbipasserande. Vi tror bland annat på en camping med central anknytning.
Kungsbacka är en handelsstad. Vi måste ha en uppställningsplats för husbilar.

‍Innerstaden och dess framtid har diskuterats allt för länge. Det är dags att agera! Vi anser att en attraktiv och ledande innerstad är mycket viktigt för Kungsbackas fortsatta expansion.
Till att börja med, så är det flera fastighetsfasader i innerstaden som lämnar mycket övrigt att önska. Bland annat så borde serveringskiosken och toaletten på torget kläs in ljus stående panel, för att smälta ihop med större delen av omgivande byggnation. Den blå fasaden på fastigheten Aranäs 3 i korsningen Södra Torggatan-Kyrkogatan är inte heller så rolig.

E‍tt samhälle utan kultur blir ett hårt och omänskligt samhälle. Kungsbacka har en stor potential att bli en levande kulturkommun med ett stort kulturutbud. Kommunens roll är att vara katalysator för ett rikt utbud av aktiviteter inom alla områden. Samarbete med privata initiativ efterlyses. Vi har många duktiga kulturarbetare, som bor och verkar i vår kommun. Icke att förglömma våra ”amatörer”, som ofta saknar fasta lokaler att utöva sin verksamhet i.

‍Kungsbacka Teater har ett gediget program och är välbesökt. Men vi får inte glömma att vi har många andra ”scener” inom kommunen, där föreställningar/uppträden i högre grad kan arrangeras. I Kungsbacka stad har vi Tingberget, Badhusparken och den öde Borgmästarplatsen. Runt omkring i kommunen kan hållas utomhusteatrar och musik vid vattnet.

‍Vi tror att en ökad satsning på turism, näringsliv, kultur och handel – tillsammans med vår fantastiska natur – gör Kungsbacka till en framtidskommun för alla. Vi vill ge positiva signaler att Kungsbacka är värt att satsa på!

Dela med dina vänner