Sjukvård

Vi måste ha en god planerad framförhållning inom sjukvården för att kunna tillgodose behovet hos en växande befolkning. Därför är det viktigt för Kungsbackaborna att kommunen argumenterar för vår kommun och påverkar Region Halland med att:

– specialistfunktionerna, fysiskt/psykiskt, inom sjukvården stannar kvar och ska utvecklas på Kungsbacka Sjukhus

– utöka antalet vårdplatser

– säkerställa en korrekt och kompetent bemanning inom sjukvården som stöds   av moderna synkroniserade supportsystem, som har en fungerande dialog med varandra

– akut psykvård för barn och vuxna, män och kvinnor, bör finnas tillgängligt dygnet runt i kommunen

– ha dygnet runt öppet på Kungsbackas Sjukhus Närakut

– minimera administration för sjukvårdspersonal, förenkla organisationen. Partiet Kungsbackaborna vill minska på tex samordnare och metodutvecklare. Ta bort onödigt statistiksamlande. Ta till vara på personalens kompetens och utveckla den

– Kungsbacka kommun är i stort behov av ett nytt sjukhus, centralt beläget, för en rationell och effektiv sjukvård

–Region Halland skall vara den bästa arbetsgivaren, därför vill partiet Kungsbackaborna att vi satsar mer på kompetensutveckling av personalen, fungerande arbetsscheman och förmåner

Dela med dina vänner