Sjukvård

Vi måste ha en god planerad framförhållning inom sjukvården för att kunna tillgodose behovet hos en växande befolkning. Därför är det viktigt för Kungsbackaborna att kommunen argumenterar för vår kommun och påverkar Region Halland med att:

– specialist funktionerna inom sjukvården stannar kvar och får utvecklas på   Kungsbacka Sjukhus.

– utöka antalet vårdplatser.

– säkerställa en korrekt och kompetent bemanning inom sjukvården som stöds   av moderna synkroniserade support system.

– akut psykvård för barn och vuxna, män och kvinnor, bör finnas tillgängligt      dygnet runt i kommunen.

– ha dygnet runt öppet på Kungsbacka Sjukhus.

Dela med dina vänner