Näringsliv

Kungsbacka ligger i en tillväxtregion och det finns mycket goda förutsättningar för ett bättre nyföretagande. För det krävs dock att alla – näringsliv, kommun, andra aktörer – arbetar gemensamt. Här har kommunen en stor uppgift. Både politiker och tjänstemän måste ha en positiv attityd, och som serviceorgan ge en hjälpsam och skyndsam handläggning i tillståndsärenden.

‍Kommunen har som vision att ha Västsveriges bästa företagsklimat. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat hamnade Kungsbacka på plats 43 år 2011, och på plats 141 fem år senare år 2016. Långsam förbättring till 2019 plats 119 och 2021 nådde kommunen plats 99. Resultatet är långt under Kommunens mål och vision. Det krävs en stor insats av kommunen för att vända denna trend.
Kungsbackaborna kommer att stödja alla förslag som syftar till att få fart på nyföretagandet och stimulera tillväxten i kommunens befintliga företag. Det kan handla om mark för näringslivet, kompetensförsörjning, planfrågor och bygglov.

Dela med dina vänner