Individ och Familje omsorg

Partiet Kungsbackaborna har den unika människan i fokus. Vid myndighetsutövning vill vi alltid säkra att tillämpningen av gällande lagstiftning och föreskrifter anpassade efter människors behov och förutsättningar.

– personer med särskilda behov som tillhör ”Lagen om Stöd och Service för vissa personer med funktionsnedsättning ”(LSS) är beroende av stöd i sin vardag. Tillsammans med anhöriga och/eller gode män skall dessa personers behov och insatser tillgodoses med bästa säkerställda kvalitet

– grundbemanning, ledarskap och kravprofiler, kompetens borde synas för att sedan skapa en anpassad och stabil organisation. Kommunen måste ta ansvar för att ”ansvar och befogenhet” matchar organisationen t.ex. förhållandet mellan Teknik och Individ och Familjeomsorg (IFO). Samverkan mellan de olika förvaltningarna måste fungera bättre tex färdtjänsten

– säkerställa en korrekt och kompetent bemanning inom sjukvården som stöds   av moderna synkroniserade supportsystem, som har en fungerande dialog med varandra

– Kungsbacka kommun skall vara den bästa arbetsgivaren, därför vill partiet Kungsbackaborna att vi satsar mer på kompetensutveckling av personalen, fungerande arbetsscheman och förmåner

Dela med dina vänner