Hälsa och idrott

I Kungsbacka finns ett rikligt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det ligger i allas intresse att fritiden fylls med meningsfulla aktiviteter. Under senare år har folkhälsoperspektivet lyfts fram därför har breddidrotten, som också är en stor del av idrottsföreningarnas verksamhet, fått en ökad betydelse. God folkhälsa skapar bara vinnare både för individen och samhällsekonomiskt.

‍Idrottens roll
Idrott ger människor möjligheter till god folkhälsa och livskvalitet, fysisk och psykisk utveckling, rekreation och glädje, samvaro och gemenskap, underhållning och spännande upplevelser.

-Partiet Kungsbackabornas målbild är att alla som bor och verkar i vår kommun oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller de med speciella behov, skall kunna utöva idrotts- och motitions-aktiviteter utifrån egna förutsättningar och önskemål. Det kan vara inom en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand.

En attraktiv kommun
Idrotten, hotell och restaurang samt kulturutbud har betydelse för bilden av kommunen och bidrar till att göra den attraktiv för besökare. Därigenom skapas positiva effekter för turism, handel, besöksnäring och sysselsättning. Satsningar på idrott gör att kommunen också blir attraktiv för studenter vid tex våra gymnasier med idrott som inriktning. I detta arbete vill vi också säkerställa att utbudet av hyresrätter ökar i kommunen vilket vi offensivt arbetar för.

Hushållens fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god hälsa för medborgarna och är därför i ett långsiktigt perspektiv viktig också för samhällsekonomin. Kommunens blivande multiarena och nya badhuset är exempel på partiet Kungsbackabornas målmedvetna delaktighet, arbete och strävan för ett rikligt utbud av kultur och idrotts- och fritidsaktiviteter och en bättre folkhälsa.

-Många idrotts-och fritidsföreningar, för såväl gamla som unga, har en tuff ekonomisk situation. Partiet Kungsbackaborna vill säkerställa att de olika föreningarna har tillräckligt goda ekonomiska villkor samt att fördelningen av resurser jämställs mellan olika aktiviteter.

-Vi skall ha adekvat utrustning på våra idrottsanläggningar. Partiet Kungsbackaborna kommer alltid att arbeta för att tex ljusanläggningar och omklädningsrum har rätt standard och krav. Vi ser heller inget problem med att sälja ut namnen på anläggningar och arenor för idrottens och kulturens bästa.

-Partiet Kungsbackaborna har lagt en motion i KF för en storbildsskärm längs motorvägen som marknadsför kommunen med allt ifrån Tjolöholms slott, kultur, teater och events till sport som tex hästsport, fotboll, hockey, basket, innebandy, badhuset, friidrott och alla aktiviteter i nya multiarenan.

  • Vi skall vara bäst i Sverige för alla barn och ungdomar
  • Vi skall vara bäst i Sverige för alla företagare
  • Vi skall vara bäst i Sverige för att åldras med värdighet

Helt enkelt skall vi vara den bästa kommunen att bo i oavsett var i livet man befinner sig

Vi tar hand om varandra i vårt stora gemensamma vardagsrum där vi skall ha en samhällsservice som gör oss trygga och som hjälper de fram som behöver lite extra hjälp

Vi kommer aldrig att lämna någon bakom oss

Dela med dina vänner