Hälsa och idrott

I Kungsbackafinns ett rikligt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det ligger i allas intresse att fritiden fylls med meningsfulla aktiviteter. Under senare år har folkhälsoperspektivet lyfts fram därför har breddidrotten, som också ären stor del av idrottsföreningarnas verksamhet, fått en ökad betydelse. God folkhälsa skapar bara vinnare både för individen och amhällsekonomiskt.

Idrottens roll
Idrott ger människor möjligheter till god folkhälsa och livskvalitet, fysisk och psykisk utveckling, rekreation och glädje, samvaro och gemenskap, underhållning och spännande upplevelser.

-Kungsbackabornas målbild är att alla som bor och verkar i vår kommun,oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller de med speciella behov, skall kunnautöva idrotts- och motitions-aktiviteter utifrån egna förutsättningar och önskemål. Det kan vara inom en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand.

En attraktiv kommun
Idrotten, hotell och restaurang samt kultur utbud har betydelse för bilden av kommunen och bidrar till att göra den attraktiv för besökare. Därigenom skapas positiva effekter för turism, handel, besöks näring och sysselsättning. Satsningar på idrott gör att kommunen också blir attraktiv för studenter vid tex våra gymnasier med idrott som inriktning.

Hushållens fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god hälsa för medborgarna och är därför i ett långsiktigt perspektiv viktig också för samhällsekonomin. Kommunens blivande multiarena och nya badhuset är exempel på partiet Kungsbackabornas målmedvetna delaktighet, arbete och strävan för ett rikligt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter och en bättre folkhälsa.

-Många idrotts-och fritidsföreningar, för såväl gamla som unga, har en tuff ekonomisk situation. Kungsbackaborna vill underlätta de olika föreningarnas ekonomiska villkor samt att fördelningen av resurser jämställs mellan olika aktiviteter.

-Vi skall ha adekvat utrustning på våra idrottsanläggningar. Kungsbackaborna kommer alltid att arbeta för att tex ljusanläggningar och omklädningsrum har rätt standard och krav, Vi ser heller inget problem med att sälja ut namnen på anläggningar och arenor.

-Kungsbackaborna vill ha en storbildsskärm längs motorvägen som marknadsför kommunen med allt ifrån Tjolöholms slott, kultur, teater och events till sport som tex hästsport, fotboll, hockey, basket, innebandy, badhuset och nya multiarenan.

Vi är stolta över vad kommunen erbjuder sina innevånare och det vill vi gärna visa upp.

Dela med dina vänner