Barn och Ungdom i Kungsbacka

‍Barnen ska ha en barnomsorgspeng som föräldrarna får disponera inom kommunal, privat eller egen barnomsorg alternativt dagmamma – allt utifrån vad som är bäst för barnets individuella behov. Det är valfrihet för Kungsbackaborna.

‍Max 15-18 barn per grupp i förskolan, beroende på gruppsammansättning. Högst 25 elever per klass i grundskolan, såvida inte lokalstorlek och pedagogantal anpassas. Vi efterfrågar en dialog mellan förvaltning och pedagoger.
Att syskon ska få vara på samma omsorgsplats ser vi som en självklarhet, då det är en grundläggande faktor till välbefinnande för hela familjen.

‍Ungdomarna ska kunna fortsätta bo och verka i kommunen även när de flyttar hemifrån. Vi vill stödja byggandet av små, enkla och billiga lägenheter, samt att det finns goda kommunikationer.

‍Vi vill göra kommunens alla delar mer levande, så att ungdomarna kan roa sig på hemmaplan. Vi kommer att medverka till en positiv syn på behandling av tillståndsgivning, öppettider och annat som möjliggör ett rikare och mer varierat nöjesliv.‍

Dela med dina vänner