Att åldras i Kungsbacka

– den äldre generationen har starkt bidragit till att ”bygga” Kungsbacka kommun, varför partiet Kungsbackaborna anser det vara kommunens skyldighet att ge de äldre en så TRYGG& SKÖN ålderdom som möjligt

– partiet Kungsbackaborna arbetar för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre ska själva kunna välja vilken boendeform/omsorg de vill ha

‍– partiet Kungsbackaborna vill att det byggs fler trygghets-/senior bostäder i kommunens olika delar, för att tillgodose de äldres önskemål att bo kvar i sin hemmiljö

– partiet Kungsbackaborna arbetar för att det skall erbjudas lägenheter för par-boenden på våra äldreboenden.

– det är extra viktigt för äldre att få tillgång till anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt, sätta guldkant på tillvaron. Tex frisör, fotvård, massage, modevisning, fira helgerna, dansa mm.

– stimulera gemenskapen genom att ha gemensamma måltider

Dela med dina vänner