Att åldras i Kungsbacka

Den äldre generationen har starkt bidragit till att ”bygga” Kungsbacka kommun, varför Kungsbackaborna anser det vara kommunens skyldighet att ge de äldre en så TRYGG& SKÖN ålderdom som möjligt.

Kungsbackaborna arbetar för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre ska själva kunna välja vilken boendeform/omsorg de vill ha.

Partiet Kungsbackaborna vill att det byggs fler trygghets-/senior bostäder i kommunens olika delar, för att tillgodose de äldres önskemål att bo kvar i sin hemmiljö.

Kungsbackaborna arbetar för att det skall erbjudas lägenheter för par-boenden på våra äldreboenden.

Det är extra viktigt för äldre att få tillgång till anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt, därför vill Kungsbackaborna att vi:

– återinför Träffpunkterna i kommunens olika delar.

Dela med dina vänner