Laddar...

Sjukvård

Sjukvården inom Kungsbacka är generellt sett väldigt bra. Med växande befolkning, måste dock antalet vårdplatser öka. Det är viktigt att kommunen här har god framförhållning.Personalbrist finns redan nu, och kommer att öka med pensionsavgångar. Vi kommer att verka för att kommunen följer den åtgärdsplan som presenterats för att behålla befintlig personal, samt att locka fler till yrket - och hjälpa dem in. Bemanningen måste tryggas för framtiden - och året runt.

‍Kungsbackaborna vill också att det organiseras förebyggande hälsovård för länets alla ålderspensionärer - för ett ökat välmående och minska sjukvårdskostnad på sikt.

‍Vi vill också att sjukvården ska komma till den, som inte själv kan ta sig till sjukvården.

Kungsbackaborna vill ha öppet dygnet runt på Kungsbacka Vårdcentral.