Laddar...

Kunder som kallas brukare.

‍När jag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen, nu Vård & Omsorg, i Kungsbacka använde ordet "brukare" blev jag bestört!
För oss är inte våra kunder några brukare!

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder. I bland annat Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal, med flera kommuner benämner man sina kunder inom Äldreomsorgen/Vård & Omsorg för just det de är; KUNDER/BOENDE.

‍Kunderna betalar för de tjänster de är i behov av. En av mina första frågor i nämnden var om vi inte kunde ändra benämningen brukare till kunde
Jag hör efter ca 1 år i nämnden att man fortfarande använder brukare då man i olika sammanhang talar/skriver om de som på något sätt är i behov av våra tjänster.
SKL gjorde en undersökning 2011 där de kom fram till:
Ser man "brukaren" som kund, blir detta en framgångsfaktor!

‍Kungsbackaborna föreslår Kommunfullmäktige besluta:

  • ‍att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen Våra Kunder.

‍Kungsbacka 2016-06-06

‍Kungsbackaborna
Agnetha Ernegård
Roger Larsson

Arkiverad

Pågående