Vi vill göra ett bra Kungsbacka bättre

Målet är att prestige löst driva frågor som förbättrar vår vardag

Vi är inte bundna till olika partipolitiska block eller principer, utan vill skapa ett Kungsbacka där alla trivs och känner sig trygga.

  • Vi skall vara bäst i Sverige för alla barn
  • Vi skall vara bäst i Sverige för alla företagare
  • Vi skall vara bäst i Sverige för att åldras med värdighet

Helt enkelt skall vi vara den bästa kommunen att bo i oavsett var i livet man befinner sig.

Vi tar hand om varandra i vårt stora gemensamma vardagsrum där vi skall ha en samhällsservice som gör oss trygga och som hjälper de fram som behöver lite extra hjälp

Vi lämnar aldrig någon bakom oss

Dela med dina vänner