Brister i färdtjänstens förnyelseprocess

KUNGSBACKABORNA kräver omedelbar åtgärd!

En fungerande färdtjänst är en grundpelare i ett inkluderande samhälle. Men i Kungsbacka möter användare av denna tjänst en oväntad hinderbana när deras färdtjänsttillstånd närmar sig förnyelse. Frånvaron av tydlig kommunikation och information från Tekniknämndens sida sätter onödigt tryck på våra mest sårbara medborgare och deras anhöriga. Det är dags för en omedelbar förändring.

Färdtjänsten i vår kommun är en ovärderlig resurs för många med nedsatt rörlighet. Men till skillnad från vad många kanske tror är inte denna tjänst något som beviljas för livet. Flertalet av färdtjänsttillstånden har en begränsad varaktighet på 1-3 år. Tyvärr får inte användarna adekvat information om denna tidsbegränsning, vilket leder till stor osäkerhet och i vissa fall till att personer helt utan förvarning står utan nödvändiga transportmedel.

Genom anhöriga, goda män, och förvaltare har det blivit känt att kommunen aldrig meddelar när färdtjänsttillstånd behöver förnyas trots att Teknik påstår att så är fallet. Detta skapar en situation där färdtjänstanvändare kan bli utan transport från en dag till en annan, vilket är oacceptabelt. Det är kommunens ansvar att se till att i processen är transparent och att information når ut i tid.

Förnyelseprocessen av färdtjänsttillstånd bör vara lika tillgänglig och smidig som den initiala ansökningsprocessen. En bristande förnyelseprocess underminerar förtroendet för systemet och bidrar till en känsla av otrygghet bland dem som är beroende av färdtjänsten.

När en grundläggande service som färdtjänsten sviktar i sitt uppdrag att informera och assistera sina användare, är det ett tecken på större systemfel som behöver åtgärdas. Det är nödvändigt att nämnden ser över sina rutiner och inför en strukturerad förnyelseprocess som är tydlig och förutsägbar.

Vissa kan hävda att det är användarnas eget ansvar att hålla reda på när deras tillstånd löper ut och att ansöka om förnyelse i god tid.

Även om personligt ansvar är viktigt, är det orimligt att förvänta sig att alla innehavare av färdtjänst, många med särskilda behov, ska ha förmågan att navigera i byråkratin utan pålitlig och proaktiv support från kommunens sida.

Det är inte bara en fråga om service utan om grundläggande rättigheter. Kungsbacka kommun måste omgående adressera dessa brister för att garantera att färdtjänsten fungerar som den är avsedd – som en pålitlig tjänst som underlättar självständighet och integration i samhället för dem som behöver den mest.

Vi uppmanar kommunens invånare att stå upp för en förbättrad och rättvisare färdtjänst.

Kontakta era förtroendevalda, skriv till Tekniknämnden, och låt oss tillsammans kräva en förändring som säkerställer att ingen blir lämnad i sticket när de behöver samhällets stöd som mest.

Roger Larsson (KB) Hedersordförande och Ledamot i Fullmäktige
Mats Ståhlberg (KB) Ordförande och Ersättare Fullmäktige
Christer Perfjell Springstrike (KB) vice Ordförande och Ersättare Fullmäktige
Leif Gullvert (KB) God Man och Mentor till styrelsen

Dela med dina vänner