Kungsbackabornas Medlemmar

Du som är eller blir medlem i Kungsbackaborna gör skillnad. Ditt stöd hjälper oss till att göra Kungsbacka till ett bättre Kungsbacka där vi är din röst i olika lokala sakfrågor. Som medlem i Kungsbackaborna ser vi fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med dig.

2022 års valresultat bevisar behovet av vår röst och påverkan i den lokala politiken. Vi ser med stor entusiasm fram mot att förvalta det förtroende som väljarna visat oss i årets val.

Vår målsättning är att öka partiets inflytande i samtliga lokala sakfrågor och göra Kungsbacka till en stad med starka framtidsvisioner att bo och verka i med de bästa förutsättningarna.

I Kungsbacka kommun finns vi för kommuninnevånarna. Vi har ingen riksorganisation som styr oss åt endera vänster eller åt höger. Vi finns inte på den skalan utan prioriterar alltid det som är bäst för Kungsbacka kommun och dess innevånare.

Medlemmarnas engagemang och deltagande är viktigt och stärker oss som parti. Vi blir mycket starkare med dig som en medlem! Medlemsavgiften betalas in på BG 5838-0890 eller swischas in på 123 110 88 51 och är 100 kr/år. Glöm inte att skriva ditt namn och kontaktuppgifter.

Vi hoppas att du är så pass nyfiken på oss att vi ses på Nygatan 6B där vi har vårt kansli. Kontakta oss via hemsidan eller Facebook så kan vi mötas vi där.

Bästa hälsningar

Sven Rahm Kassör Kungsbackaborna

Dela med dina vänner