Återställ Kungsbackaån till dess forna glans

“Stadens pulsåder och en dyrgrip att ta vara på.” Så beskriver kommunens egna reklamutskick Kungsbackaån, samtidigt som kommunens politiker behandlar den som vilket dräneringsdike som helst. Vi yrkar på en upprustning så att “stadens pulsåder och en dyrgrip att ta vara på” blir en verklig beskrivning av Kungsbackaån och inte bara en reklamslogan.

Ska järnvägen byggas ut i Kungsbacka?

Dela med dina vänner

Återställ Kungsbackaån till dess forna glans

“Stadens pulsåder och en dyrgrip att ta vara på.” Så beskriver kommunens egna reklamutskick Kungsbackaån, samtidigt som kommunens politiker behandlar den som vilket dräneringsdike som helst. Vi yrkar på en upprustning så att “stadens pulsåder och en dyrgrip att ta vara på” blir en verklig beskrivning av Kungsbackaån och inte bara en reklamslogan.

Dela med dina vänner

Gör din röst hörd!

Återställ Kungsbackaån till dess forna glans?

Dela med dina vänner