Pensionärers möjlighet att äta skollunch

Den sociala kontakten, samvaron tillsammans med andra människor, är av största vikt för välbefinnandet. Maten har en central roll för oss alla.  För pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social samvaro vill vi undersöka om och i så fall hur vi kan erbjuda våra pensionärer möjligheten att få äta skollunch. Att få äta skollunch tillsammans med barnen är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare så är skolmaten både god och näringsrik.

Vi tror att pedagogerna skulle uppfatta samvaron som en avlastning. Barnen känner trygghet tillsammans med äldre människor och det är ju inte alla som träffar sina mor- och/eller farföräldrar så ofta.

Att låta pensionärer äta skollunch är inget nytt. Det förekommer i flera kommuner. I Huddinge kommun finns det på 15 skolor där pensionären betalar 43kr för lunchen. Man betalar med en lunchkupong som man köpt tidigare.

I Tierps kommun kan pensionärer äta på 12 skolor för 49kr.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att vi omgående undersöker vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för kommunfullmäktige som beslutar om det skall införas eller ej.

Roger Larsson (Kb)
Janne Heimbrand (Kb)

Dela med dina vänner