Onsalavägen – En trafikfarlig katastrof

Vi vill snabba på den extremt segdragna beslutsprocessen som handlar om byggandet av den för Onsalas utveckling så viktiga nya vägen och se till att vägbygget sätts igång. Helst igår. Eller åtminstone under nästa mandatperiod.

onsalavägen - En trafikfarlig katastrof

Bygg ny väg

Dela med dina vänner

Onsalavägen – En trafikfarlig katastrof

Vi vill snabba på den extremt segdragna beslutsprocessen som handlar om byggandet av den för Onsalas utveckling så viktiga nya vägen och se till att vägbygget sätts igång. Helst igår. Eller åtminstone under nästa mandatperiod.

Dela med dina vänner

Gör din röst hörd!

onsalavägen - En trafikfarlig katastrof

Bygg ny väg

Dela med dina vänner