Sätt stopp för fler järnvägsspår genom stadskärnan

Miljön i vår stadskärna skulle försämras på ett katastrofalt sätt om fler järnvägsspår drogs igenom den, så som långtgående planer gör gällande. Därför kräver vi en utredning om en alternativ dragning när nya spår ska byggas för fjärr- och godståg, i synnerhet för trafik som inte stannar i Kungsbacka och dessutom kan innehålla farligt gods.

Ska järnvägen byggas ut i Kungsbacka?

Dela med dina vänner

Sätt stopp för fler järnvägsspår genom stadskärnan

Vår stadskärna skulle försämras på ett katastrofalt sätt om fler järnvägsspår drogs igenom den, så som långtgående planer gör gällande. Därför kräver vi en utredning om en alternativ dragning när två nya spår ska byggas för fjärr- och godståg, som inte kommer att stanna i Kungsbacka och dessutom kan innehålla farligt gods.

Dela med dina vänner

Gör din röst hörd!

Ska järnvägen byggas ut i Kungsbacka?

Dela med dina vänner