Minsta bemanning på äldreboenden

Att bedriva en trygg och säker vård inom äldreboenden är en självklarhet. Vårdprogram och andra väl dokumenterade arbetsrutiner skapas för att minska risker och vårdrelaterade skador på våra äldre.Det förekommer att äldreboenden av ekonomiska skäl ställs inför olika valmöjligheter för att minska kostnader och nå sina budgetmål. Det är därför av yttersta vikt att vi klart markerar att indragning eller minskad bemanning nattetid inte är möjlig.Konsekvenser och riskbedömning av en minskad bemanning är bland annat

  • Ö‍kad risk för arbetsrelaterade skador vid tunga lyft
  • ‍Ökad stress, otrygghet och oro för boende och personal
  • ‍Lång väntetid vid larm från boende på grund av ”personalbrist”
  • ‍Sämre omvårdnad med risk för ökad vårdtyngd som följd


Kungsbackaborna yrkar:

  • ‍att bemanning nattetid på äldreboenden i Kungsbacka kommun inte får vara mindre än två (2) personal.

‍Kungsbacka 2010-09-14

‍Stephan Philipson
Kungsbackaborna‍

Dela med dina vänner