Gemensam CSR-policy

‍CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska företagens samhällsansvar, kallas idén om att kommuner ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

‍Kungsbacka kommun har inte en sådan policy, vilket skapar oklarheter vid bland annat upphandling av varor och tjänster. Ett exempel på följder som detta kan leda till är problematiken vid upphandling av stenbeläggning på torget i Kungsbacka:


Kungsbackaborna yrkar på:

– ‍att Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en för Kungsbacka kommun gemensam CSR-policy, där det klart framgår vilka krav kommunen ställer på leverantörer av varor och tjänster till Kungsbacka kommun.

‍Kungsbacka 2011-08-10

‍Kungsbackaborna
Roger Larsson
Maria Corneliusson
Stephan Philipson

Dela med dina vänner