Beträffande Kungsbacka torg

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2022-04-05

Betr. Kungsbacka torg

Nämnden för Teknik har på styrelsemöte 2022-03-23 i §32 beslutat att förändra torgets södra del och bland annat ta bort alla parkeringsplatser förutom Hcp- platserna. Ett förslag som arbetats fram av tjänstemän på Teknik och beslutats av nämndens nio ledamöter.

När jag stämmer av med verksamheter som fungerar runt torget och sannolikt är beroende av vad torget har att erbjuda, får jag till min stora förvåning som svar: Ingen har blivit tillfrågad. Vi vet inte om och i så fall hur verksamheterna runt torget, Hemköp, Kyrkan, Butiker, Restauranger, 2 utlämningsställe för paket mm. kommer att påverkas när parkeringsplatserna försvinner. Vidare så är det allas ”vårat torg” dvs. alla vi över 85 000 som bor i kommunen. Med all respekt för de fåtal som har arbetat med frågan så här långt, så tycker partiet Kungsbackaborna att man skall ge så många som möjligt chansen att komma till tals. Hur vill du att ”Vårat torg” skall utformas?

Det är viktigt att vi får en lösning som tillfredsställer de flesta. Mycket av det som nämnden har beslutat att man skall göra nu, fanns med redan vid förra ombyggnaden. Bl. annat skulle torget utformas med så stor flexibilitet som möjligt. Något som man har misslyckats med kapitalt och nu vill rätta till. Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta att Nämnden för Teknik omedelbart upphäver sitt beslut i §32 2022-03-23 och tillsammans med förvaltningen arbetar fram förslag på alternativa lösningar på vårt fina torg som kommuninnevånarna kan få tycka till om. Vad vi sedan kommer att göra, skall beslutas av kommunfullmäktige.

………………………………

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner