Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus

Kommunfullmäktige 2022-02-04

Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus

Av ett reportage i lokaltidningen Norra Halland framgår det att Region Halland utreder Kungsbacka sjukhus framtid. En framtid där sjukhuset måste byggas om för att anpassas till dagens teknik och vissa delar rivas för att ge plats för kommande verksamheter.

I reportaget kan man läsa ”sjukhuset i Kungsbacka har en del från 1930-talet som behöver rivas och paviljonger för Hörselmottagningen och Syncentralen vars bygglov löper ut redan 2023. Även merparten av resterande lokaler är föråldrade, ventilation och takhöjder är till exempel inte anpassade för nya teknikinstallationer och det är svårt att bygga om när stommarna i de olika husen hindrar nya nödvändiga planlösningar. När regionens fastighetsförvaltning gjort en initial kartläggning av sjukhusbyggnaderna är det bara ambulansintaget på sjukhuset som förväntas fungera femton år till utan upprustning.

För det första är en del av sjukhuset i mindre bra skick, sedan är det trångt på sjukhuset och paviljonger behöver ersättas. Regionen vill kunna utvidga och ha fler saker i Kungsbacka och då behövs ändamålsenliga lokaler. Regionens politier har precis gett klartecken till en förstudie för 1,5 miljoner som skall klargöra vilka åtgärder som behövs.”

Av ovanstående framgår att det inte blir en enkel resa att göra och sannolikt blir funktionaliteten, efter färdigställandet, inte optimal. Att den sedan inte blir kostnadseffektiv och skall ske parallellt med pågående sjukhusverksamhet gör inte saken bättre. Utöver allt detta så kan vän av ordning ställa sig frågan: om vi skulle bygga ett sjukhus idag skulle det bli på den plats som det ligger nu. Sannolikt inte pga. att området är svårtillgängligt och ligger ocentralt. Partiet Kungsbackaborna vill att kommunen omgående kontaktar Region Halland, innan man lägger ner en massa arbete på att undersöka om ombyggnaden och ställer frågan om de inte skall bygga ett helt nytt och effektivt sjukhus med en mer central placering.

Partiet Kungsbackaborna önskar att Region Halland kontaktar Fastighetsbolaget ARANÄS och efterhör om de är intresserade av frågan. De skulle tillsammans med Region Halland kunna finna former för att utveckla en del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) till ett centralt fungerande sjukhus. Vidare så skulle ARANÄS kunna utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten) till att bli ett fantastiskt område för olika boendeformer (villor, lägenheter, äldreboenden,,,,,) Kungsbackaborna (Kb) önskar att Region Halland bygger ett helt nytt sjukhus i Kungsbacka och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: – att kommunen omgående kontaktar Region Halland och ber dom i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten) – att, Region Halland vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten.

………………………………………….

Roger Larsson Kungsbackaborna (Kb)

Dela med dina vänner