Frivillig fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter

Skälet till detta är att partiet Kungsbackaborna vill, så långt som det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer: kunder, elever, medborgare och medarbetare. Motionen avser redan anställda samt vid nyanställning. Kungsbacka kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Vi skall vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga så att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Partiet Kungsbackaborna värnar om kommunens anställda och dess invånare. Även om vaccinering inte ger ett 100% skydd så minskar riskerna för och effekten av, eventuell smitta. Jämfört med ovaccinerad så minskar risken betydligt vad det gäller smittspridning inom omsorg, skola, förskola och övrig kommunal verksamhet. Partiet Kungsbackaborna vill därför att kommunen skall verka för, att på frivillighetens väg, uppnå så hög vaccineringsgrad som möjligt. Undantagna från målet att vara fullvaccinerad är de som av medicinska skäl ej kan/skall vaccinera sig.

Detta bör gälla alla i kommunens verksamheter Kungsbacka kommun är en kommun där medarbetarna samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så har man det indirekt. Av den anledningen anser partiet Kungsbackaborna att det är mycket viktigt att vädjan om fullvaccinering skall gälla alla våra anställda och politiker inom Kungsbacka kommuns samtliga verksamhetsområden samt att det är ett krav vid nyanställning. Kungsbackaborna yrkar därför:

1. att vi informerar om vår önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan och vill vaccineras, gör det fullt ut. Framför allt de inom omsorg, skola och förskola

2. att vi planerar vår verksamhet så att ingen ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med ovaccinerad eller skör kund.

3. att vi vid nyanställning har som krav att den sökande skall vara fullvaccinerad.

Kungsbacka 2022-01-17

……………………………………………………..

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner