Marknadsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an

Motion ll KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08

Betr: Marknsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an

En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 i riktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen men före Rolfsån. Här passerar drygt 100 000 personer per dygn. Kungsbacka kommun borde göra som grannkommunerna Borås och Göteborg, kombinera traditionell utomhusreklam med modern teknik och rörliga bilder vilket gör det lätt att nå ut med information till alla åldrar. Framför allt blir informationen oundviklig och budskapet når de som åker längs E 6an. Bildskärmen skall klara av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ utformning av budskapen skapar Kungsbacka kommun en garanterad ”impact ”och påverkan med sin information och sina budskap.

Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar, mässor m.m. och andra event/budskap eller info. Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotboll, ishallen och simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter bidrar till att alltmer göra Kungsbacka till en handelsstad och mötesplats, vilket lockar fler och fler besökare till kommunen.

Det är önskvärt att de stannar längre och besöker butiker, restauranger och olika utflyktsmå1. Även aktuell trafiksituation kan hållas uppdaterad här. – Det finns hur mycket information som helst som vår kommun kan och bör gå ut med. . Kungsbackaborna yrkar därför att: Kommunfullmäktige ger Teknik i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till beslut.

Roger Larsson
Kungsbackaborna (Kb)

Dela med dina vänner