Betr. Kungsbacka Torg

Motion ti KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08

Motion för snabbehandlineBetr. Kungsbacka Torg

Vårt fina torg har sedan medeltiden haft marknadsdag en gång i månaden.Andra torsdagen i varje månad har varit vikt för detta fram tills Covid-vågenrullade in. Kommunen valde att stänga ner torghandeln med hänvisning tillträ ngselriskerna.Efter en tid sjösatte några marknadsknallar tillsammans med innerstadsprofilen Monika Hamrin ett nytt koncept.

Under namnet ”Goa Knallar på Torget”började de med en noga reglerad och trängselkontrollerad torghandel varjefredag. Kommunen hakade på och fredagshandeln blev snabbt ett stabilt ochvälbesökt inslag i innerstaden.När kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagenfr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med”Goa Knallar på Torget” och den omtyckta torghandeln på fredagar? För attdämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågansnabbt.

Kungsbackaborna önskar att kommunen beslutar:att det på Kungsbackatorg skall tillåtas1.

Markna d 2: a torsdagen i varje månad.2.To

Roger
Kungsbackaborna (Kb)

Dela med dina vänner