Kungsbackaborna och nästa budget

Kommunfullmäktige2021-06-08

Yrkande ärende 3

Kungsbackaborna ställer sig bakom alliansens budget med nedanstående tillägg

samt att skattesatsenskall ligga kvar oförändrad under 2022.

Tillägg

Vi ställer oss bakom Socialdemokraternasförslag när det gäller:

Nämnden för individ

ochfamiljeomsorg:    Personligt ombud.                            0,8 milj.

Ökadpersonaltäthet.                         12,2 milj

Nämnden för Vård

och omsorg:               Bemanningsförstärkning för

våraäldre.                                            15.0 milj.

Vidare vill vi attman försöker starta upp

Jyckens Hunddagisigen. Behovet är stort.                        1,5 milj.

Totalt                                                                                           29,5 milj

Finansiering skergenom minskat överskott från

beräknat till 201 milj.till 171,5 milj. plus att vi räknar

med ett större överskott 2021 än budgeterat.

……………………………………………..

RogerLarsson

Kungsbackaborna(Kb)

Dela med dina vänner