Villkor för gravida kvinnor anställda på Kungsbacka kommun

Motiontill KF möte 2021-04-13
Betr: Villkorför gravida kvinnor anställda på Kungsbacka kommun

Coronaviruset är klassat som ett smittämnei riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) omsmittrisker. Socialstyrelsen har därför bedömt att gravida under den senaredelen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Gravida från vecka20 räknas numera som riskgrupp enligt Karin Pettersson docent och överläkaregraviditet och förlossning Karolinska sjukhuset

Kvinnor får inte vaccineras efter de harblivit gravida. Kan arbetsgivaren inte omplacera eller anpassa den anställdesarbetsmiljö, till exempel att arbeta hemifrån, har arbetsgivaren rätt att förbjudaarbetstagaren att arbeta. Har man blivit förbjuden av sin arbetsgivare attfortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön har man rätt till graviditetspenningfrån och med den dagen förbudet gäller. Detta har man tagit fasta på i Varbergskommun.

Kungsbackaborna yrkar att:

Försiktighetsprincipen för gravida skall gälla. De räknassom riskgrupp och har rätt till graviditetspenning. Ingen kan garantera att engravid kvinna inte utsätts för smitta på sin arbetsplats. Kan vi inte erbjudaen arbetsplats med låg risk till exempel att arbeta hemifrån skall den gravidakvinnan förbjudas att arbeta från och med vecka 20. Denna policy skall gälla sålänge som gravida räknas som en riskgrupp.

 

……………………………                                                     …………………

Roger Larsson (Kb)                                                             UlfHellgesson (Kb)

Dela med dina vänner