Alléskolan

Motion till Kf-möte 2021-03-29d olika aktiviteter.

Betr.: Alléskolan

För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att Alléskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till grund för partiernas beslut om Alléskolans framtid. Skall den bevaras är det för att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga lokaler.

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet ”Kulturhuset Allé” arbetar med frågorna. Vårt förslag till arbetsordning är

1. I vilket skick är Alléskolan i? Är det ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter.

Är svaret Ja!

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet,

Elektronens hyresgäster (eftersom den skall rivas), Fria teatern,

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m.

Ja listan kan säkert göras lång och räcker lokalerna inte till så går det sannolikt att bygga till. Utrymmet mellan skolan och ån kan utvecklas till en spännande mötesplats med verksamheter som lockar till sig många verksamma och besökare. Restaurang, Café och boulebana är några exempel.

”Kulturhuset Allé” kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön.

Kungsbackaborna yrkar att:

Kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet ”Kulturhuset Allé” arbetar fram svar på frågorna enligt ovan och att frågan om Alléskolans framtid därefter kommer upp till kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva.

……………………………………..

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner