Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka               2021-03-02                    

Betr.: Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och idrottshallar gör Kungsbacka till såväl en handelsstad, som en stad med möjlighet till stora arrangemang inom idrott och kultur. Detta lockar många, såväl dagsbesökare som de som vill stanna lite längre.
För de som vill stanna längre och besöka butiker, restauranger, olika utflyktsmål eller deltaga i någon av alla de cuper och events som våra duktiga föreningar arrangerar, så är det ett relativt begränsat utbud av övernattningsmöjligheter. Man räknar med 20,000 dagsbesök till Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka!

Eftersom det är önskvärt att besökare stannar längre, behöver utbudet av övernattningsmöjligheter ökas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning behöver Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Lämplig placering av sådan uppställningsplats skulle kunna vara Kungsgärdet/Apotekarängen med tanke på områdets närhet till allt vad centralorten har att erbjuda. Området har av olika skäl inte blivit exploaterat och i avvaktan på beslut av annan användning, är en uppställningsplats relativt enkel och inte så kostsam att vare sig bygga, eller ta bort när stadsutvecklingen så kräver.

Kungsbackaborna (Kb) föreslår kommunfullmäktige besluta:

– att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på Kungsgärdet/Apotekarängen.

– att, kommunen, oavsett svaret från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på annan lämplig plats i centralorten.

Roger Larsson (Kb) Stefan Sundberg (Kb)

Dela med dina vänner