Bostadsförmedling till ungdomar

Det talas/skrivs mycket om våra ungdomar och bostadskön i Kungsbacka. Den kommunala Bostadsförmedlingen har att hantera en ständigt växande kö av bostadssökande i kommunen. Idag finns det endast en kö med ca 8000 bostadssökande. Av dessa är det, enligt uppgift från kommunen, idag 914 ungdomar i åldern 18 till 25 år som söker bostad. Anmälningsavgiften är 500 kronor och därefter en årlig avgift på 300 kronor. Varje dag i kön ger en poäng. Flest poäng som sökt får bostaden om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt uppgift finns det personer som har stått 25 år i kön och således har drygt 9000 poäng. Hur skall våra ungdomar med dessa regler ha en chans att få en lägenhet inom rimlig tid? Hur kan vi på bästa sätt försöka lösa detta?

Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar ”Ungdomsbostäder”. Vi bildar en särskild kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som i den ordinarie kön. Kungsbackaborna yrkar att: Bostadsförmedlingen får i uppdrag att

1. Skapa en speciell kö ”Ungdomsbostäder” för ungdomar, i åldern 18-25 år. Denna kö behåller man sin plats tills den dag man fyller 26 år. Därefter går man över till den ordinarie kön med sina intjänade poäng.

2. Bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder.

3. Bevaka så att Iämpliga lägenheter i befintliga fastigheter omdefineras till ungdomsbostäder.

Kungsbacka 2020-04-13

Roger Larsson (Kb)

Dela med dina vänner