Laddar...

Handikappomsorg och Socialtjänst

‍De handikappade själva har oftast bra förslag då det gäller boende, hjälpmedel och dylikt. Deras önskan är oftast att handläggarna är mer lyhörda för dessa förslag och samarbetar närmare med olika handikapporganisationer samt Försäkringskassan.

‍Socialtjänsten måste alltid ha den unika människan i fokus och vid myndighetsutövning tillämpa lagstiftningen så att den inte blir "hård i kanten", utan anpassad efter människors behov och villkor.
Kungsbackaborna anser att förebyggande arbete alltid är att föredra framför rehabilitering, och att kommunen behöver fler gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.

S‍‍ocialförvaltningen borde informera mer om när och vad/var man som medborgare kan få hjälp, samt arbeta tillsammans med andra verksamheter. Frivilligorganisationer har ofta stor kompetens i olika sociala frågor, och är många gånger ett lättare val för den som behöver hjälp.
Kunsbackaborna tror på ett samarbete mellan dessa och tidigare nämnda parter.