Laddar...

Idrott och Fritid

‍I Kungsbacka finns det ett rikligt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Detta är väsentligt för både den fysiska och psykiska hälsan.
Kungsbackaborna verkar för att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till idrott och fritidsaktiviteter - oavsett ålder och i vilken kommundel man bor.

‍Många idrotts- och fritidsföreningar har en tuff ekonomisk situation.
Kungsbackaborna vill verka för ett mer gynnsamt ekonomiskt system, som gör att man underlättar de olika föreningarnas ekonomiska villkor, samt att fördelningen av resurser jämställs mellan "pojk- och flickaktiviteter".

Kungsbackaborna verkar för en multiarena i Kungsbacka. Denna kommer att vara huvudarena för flera inomhusaktiviteter - idrott, kulturarrangemang, företags- och mässaktiviteter.
Trolig placering är i närheten av nya stationen i Hede. Troligtvis eller möjligtvis byggs arenan av extern byggherre.
MEN! Detta är inte det mest prioriterade i nuläget. När vi har brister inom äldreboenden, äldreomsorg och bostäder.