Laddar...

Åldras i Kungsbacka

K‍ungsbackaborna verkar för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre ska själva få välja vilken boendeform/omsorg de vill ha.

Kungsbackaborna vill att det byggs trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Detta för att underlätta övergången till det nya boendet och kunna möta åldrandet med en anpassad boendeform utan att behöva flytta från den kända kommundelen.

M‍ånga äldre är tyvärr ensamstående. Dessutom är det extra viktigt för äldre med anpassade aktiviteter som stimulerar såväl hjärta som hjärna.
Kungsbackaborna verkar för ett återöppnande av Träffpunkterna.

Ett par som levt tillsammans större delen av sitt liv, ska inte splittras för att den ena partnern blir i behov av vård.Kungsbackaborna vill verka för att parboenden erbjuds så långt det är möjligt.

‍Den äldre generationen har starkt bidragit till den fina kommun vi har idag. För att i så hög grad som möjligt kunna tillgodose de äldres önskningar för en värdig och trivsam ålderdom, verkar Kungsbackaborna för bildandet av ett Pensionärsråd i Kungsbacka.