Laddar...

Barn och Ungdom i Kungsbacka

Barngrupper och skolklasser ska vara mindre, och erbjuda utveckling och trygghet för både barn och padagoger. Föräldrar och barn ska fritt kunna välja vilken skola som passar dem bäst.

Läs mer

Bostäder, Kollektivtrafik och Infrastruktur

Många vill bo i Kungsbacka kommun, vilket ställer höga krav på våra politiker och tjänstemän. Vägnätet måste förbättras och underhållas, bostäder med rimliga hyror byggas, och kollektivtrafiken utvecklas.

Läs mer

Handikappomsorg och Socialtjänst

Oavsett med eller utan funktionshinder, ska alla inom Kungsbacka kommun kunna leva med fullgoda möjligheter till ett värdigt liv med bra boende, rekreation och fritidsaktiviteter.

Läs mer

Idrott och Fritid

Kungsbackaborna verkar för att underlätta ekonomin för de ansträngda klubbarna, och vill att det finns ett brett utbud av idrotter och fritidsaktiviteter - för alla åldrar. Det måste även gå att förena bredd- och elitverksamhet.

Läs mer

Näringsliv

Tillgången till arbete i kommunen måste öka, och vi efterfrågar ett bättre samarbete mellan kommun och näringsliv. Nyföretagande i kommunen måste underlättas.

Läs mer

Sjukvård

Kungsbackaborna ser det som en självklarhet att alla kommuninvånare ska ha tillgång till snabb och god vård.

Läs mer

Turismen, Innerstaden och Kultur

Kungsbacka har en anrik innerstad, nära till hav, bad och natur, och ett brett kulturutbud. Vi ska vara en kommun med blomstrande turism och kulturliv, inte minst då det främjar både hälsa och företagande.

Läs mer

Åldras i Kungsbacka

Kungsbackabornas ambition är att Kungsbacka ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i. God tillgång till sociala aktiviteter, transporter och valfri boendeform är delar i detta.

Läs mer