Laddar...

Vår politik

Vi lägger all vår kraft och energi på de frågor som berör Din vardag i Kungsbacka kommun - nu och i framtiden. Tillsammans arbetar vi för ett bättre Kungsbacka, där medborgarna är med och bestämmer. Alla olika delar av kommunen är viktiga. Tillsammans är vi starka. Invånarna i Kungsbacka kommun vet själva vad som är bäst för kommunen!

Kungsbackaborna har för närvarande ledamöter i Kommunfullmäktige. Där är vi invånarnas röster med utgångspunkt från de vardagliga sakfrågorna.                     Vi vill gärna veta vilka frågor som är viktiga för dig?         Det är Du som bestämmer vilka frågor vi ska driva.

Sluta att klaga utan engagera dig nu, det finns alltid ngt som du kan hjälpa till med!  
Nyfiken?
Hör av dig vi vårt Kontakt formulär eller Facebooksidan
                 
Klicka på Bli Medlem och fyll i dina uppgifter.
Medlemsavgiften är bara 100 SEK/år betalas in till SWEDBANK Bg 5838-0890.

VÄLKOMMEN till vårt härliga gäng!

Läs mer

Att åldras i Kungsbacka

Kungsbackabornas ambition är att Kungsbacka ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i. God tillgång till sociala aktiviteter, transporter och valfri boendeform är delar i detta.

Läs mer

Barn och Ungdom i Kungsbacka

Barngrupper och skolklasser ska vara mindre, och erbjuda utveckling och trygghet för både barn och padagoger. Föräldrar och barn ska fritt kunna välja vilken skola som passar dem bäst.

Läs mer

Bostäder, Kollektivtrafik och Infrastruktur

Många vill bo i Kungsbacka kommun, vilket ställer höga krav på våra politiker och tjänstemän. Vägnätet måste förbättras och underhållas, bostäder med rimliga hyror byggas, och kollektivtrafiken utvecklas.

Läs mer

Idrott och Fritid

Kungsbackaborna stödjer ett friskt och sunt föreningsliv i kommunen, det skall finnas ett brett utbud av idrotter och fritidsaktiviteter - för alla åldrar och alla behov. Kungsbackaborna vill förena bredd- med elitverksamhet då de båda är helt beroende av varandra

Läs mer

Individ och Familje omsorg

Partiet Kungsbackaborna har alltid den unika människan i fokus. Vid myndighetsutövning vill vi alltid säkra att tillämpningen av gällande lagstiftning och föreskrifter blir flexibel så att de inte blir "hårda i kanten" utan anpassade efter människors behov och förutsättningar.

Läs mer

Näringsliv

Tillgången till arbete i kommunen måste öka, och vi efterfrågar ett bättre samarbete mellan kommun och näringsliv. Nyföretagande i kommunen måste underlättas.

Läs mer

Sjukvård

Kungsbackaborna kämpar för att vi måste ha en god framförhållning inom sjukvården för att kunna tillgodose behovet hos en växande befolkning. Därför är det viktigt att kommunen argumenterar för vår kommun och påverkar Region Halland för Kungsbacka och deras innevånares bästa, väl och ve.

Läs mer

Turismen, Innerstaden och Kultur

Kungsbacka har en anrik innerstad, nära till hav, bad och natur, och ett brett kulturutbud. Vi ska vara en kommun med blomstrande turism och kulturliv, inte minst då det främjar både hälsa och företagande.

Läs mer