Laddar...

Fria besök på återvinnings-centralerna (ÅVC).

‍Gång efter annan så dyker frågan upp om hur våra kommuninnevånare, som ingår i kommunens renhållningskollektiv, skall få använda våra återvinningscentraler (ÅVC). Allt från obegränsat antal fria besök till reglerat antal med kostnad för tillkommande besök utöver de fria. Det talas samtidigt om att småföretagare/hantverkare utnyttjar sina hushållskort för att gratis bli av med material som skall återvinnas, vilket anges som att kommunen förlorar pengar i form av uteblivna avgifter.

‍Ingen hantverkare producerar material som skall återvinnas. Allt material de lämnar är resterna efter utförda arbeten hos någon kund i kommunen. Hantverkarens kund, som ingår i vårt renhållningskollektiv, har sin fulla rätt att själv lämna materialet på någon av våra återvinningscentraler, vilket blir fallet om arbetet utförs i egen regi. Om kunden istället ber hantverkaren om hjälp med att återvinna materialet, är det mer en fråga om vem som ska lämna, istället för vem som har rätt att göra det. Hantverkaren hjälper kunden, som ombud, att lämna materialet. På ÅVC:n blir det ingen skillnad, det blir lika mycket som lämnas oavsett om det är hantverkarens kund eller hantverkaren själv. Tar vi ut en extra avgift för hantverkaren, får ju kunden betala två gånger för samma rättighet. Jag tycker däremot att det ska utgå en engångsavgift för de i kommunen registrerade företag, som vill ha rätten att besöka våra ÅVC, men inte naturligt tillhör renhållningskollektivet. Vidare ska det vara fria besök. Om någon har något som skall återvinnas och man har vägarna förbi ÅVC:n skall det lämnas där. Vi skall inte låta hushållen runt om i kommunen, samla på sig onödigt material i avvaktan på att det ska bli så fulla lass som möjligt. Varken av miljöskäl, brandrisksynpunkt eller risk att det blir en ökad nedskräpning av vår fina kommun.

‍Vidare skall vi inte skapa förutsättning för försäljning av "slängrätter", dvs att de som har outnyttjade besök kan låna ut sitt kort mot en lägre avgift än alternativet. Vill sedan Nämnden för Teknik fortsätta att registrera antalet besök, är det OK för mig. Visar det sig att någon har osedvanligt många besök, kan man ju följa upp skälet till detta separat.

‍Jag yrkar därför att:

  • ‍Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt t upp frågan med Nämnden för Teknik och återkomma med förslag på beslut som innebär att renhållningskollektivet i Kungsbacka kommun har obegränsat antal fria besök på våra återvinningscentraler.

‍Kungsbacka 2010-09-15

‍Roger Larsson
Kungsbackaborna

Arkiverad

Pågående